International chess festival

International
RSSU Chess Cup

27.01.2012 - 05.02.2012. Moscow, Russia

Russian version of a site
English version of a site
 • A. National Cup stage among men
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

Commentary

123

 • B. National Cup stage among women
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

 • C. RSSU Amateur Chess Cup
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Photos

Photo Gallery

 • D. RSSU Student Grandmaster Cup (men)
Participants

List of players

Round results

Results

Results

Crosstable

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

Commentary

1234

 • E. RSSU Student Grandmaster Cup (women)
Participants

List of players

Round results

Results

Results

Crosstable

Games

ONLINE

PGN

1-9

Photos

Photo Gallery

 • F. RSSU Student Cup
Participants

List of players

Pairings/Results

123456789

Table

Final

Photos

Photo Gallery

 • G. RSSU School Champions Cup
Participants

List of players

Table

Final

Photos

Photo Gallery

 • H. RSSU School Leavers Cup
Participants

List of players

Table

Final

Photos

Photo Gallery

 • I. The fifth World Chess Problem Solving Cup
 • Japan chess "Shogi"
 • The course of advanced training
Programme

Schedule

Photos

Photo Gallery

 • Архив
MOSCOW OPEN 2005

Фестиваль 2005

MOSCOW OPEN 2006

Фестиваль 2006

MOSCOW OPEN 2007

Фестиваль 2007

MOSCOW OPEN 2008

Фестиваль 2008

MOSCOW OPEN 2009

Фестиваль 2009

MOSCOW OPEN 2010

Фестиваль 2010

MOSCOW OPEN 2011

Фестиваль 2011


Tournaments

 

Moscow Open 2012 F                 
Last update 1/29/2012 5:44:05 PM                
                       
Pairings/Results                
Round 2 on 2012/01/29 at 16:00                
Bo. No.   Name Rtg Pts. Result  Pts.   Name Rtg No.
1 12 WFM Matveeva Olga  2230 1 0 - 1  1 GM Papin Vasily  2570 1
2 2 GM Kryakvin Dmitry  2566 1 1 - 0  1   Sadykov Ramil  2214 13
3 14 WFM Travkina Anastasia  2178 1 0 - 1  1 GM Kharitonov Alexandr  2540 3
4 4 IM Pavlov Sergey  2477 1 1 - 0  1   Okun Evgeny  2145 15
5 16 WFM Gorozhankina Julia  2129 1 0 - 1  1 IM Matsenko Sergei  2460 5
6 6 FM Shlegin Stanislav  2344 1 ½ - ½  1   Borisovsky Viktor  2121 18
7 8 FM Biryukov Dmitriy  2332 1 1 - 0  1   Nukushev  Ibragim  0 44
8 20   Chenchik Andrey  2098 1 0 - 1  1 FM Piskunov Alexandr  2318 9
9 10 WIM Severiukhina Zoja  2279 1 1 - 0  1   Tsapulin Anatoly  0 46
10 22   Zaryvkina Anastasia  2076 1 0 - 1  1   Rjanova Valery  2235 11
11 39   Adamova Tuyara  1834 ½ 0 - 1  ½ FM Gutenev Alexander  2339 7
12 42   Shur Tatiana  1770 ½ 0 - 1  ½ WFM Pershina Elena  2127 17
13 29   Pakhomov Ruslan  1981 ½ 1 - 0  ½   Yarullina Alina  2109 19
14 21   Guseinov Djelal  2089 0 ½ - ½  0   Mestnikova Tuyara  1896 34
15 23   Mulyukov Artur  2059 0 ½ - ½  0   Niks Yana  1862 36
16 33   Shalin Alexey  1938 0 1 - 0  0   Vekerchuk Maxim  2051 24
17 25 WFM Larina Marija  2022 0 ½ - ½  0   Dibirova Umayganat  1848 38
18 35   Kyupriyski Borislav  1888 0 ½ - ½  0   Ivanov Maxim  2016 26
19 27   Grebennikova Tatyana  2010 0 + - -  0   Bulgakov Pavel  1779 41
20 37   Arnatskaya Zoya  1859 0 ½ - ½  0 WFM Uljianova Nadezhda  2004 28
21 40   Shikin Sergey  1825 0 1 - 0  0   Khobotova Olesia  1968 30
22 31   Fyodorova Irina  1960 0 1 - 0  0   Kasatkin Evgenii  0 43
23 45   Shyngys Kyzy Aijarkyn  0 0 1 - 0  0   Babkin Ivan  1955 32

Chess federation of a city of Moscow 2008-2010. © All rights reserved. It is made in RSSU